Logotyp för Stoppa Funkofobin i form av en pratbubbla

OM OSS PÅ
STOPPA FUNKOFOBIN

Stoppa Funkofobin är ett nystartat projekt som tillsammans med flera ungdomsorganisationer inom funktionshinderrörelsen arbetar för att se en förändring i samhället för unga med funktionsnedsättning. 

 

Projektets mål är att stoppa den funkofobi som många unga med funktionsnedsättning dagligen möter. Tillsammans med unga ska projektet skapa verktyg för förändring, som kommer att användas för att tillsammans stoppa funkofobin i samhället. 

 

Projektet startades av Unga med synnedsättning och drivs tillsammans med Unga hörselskadade, Unga rörelsehindrade och Dövblind barn och ungdom.


Projektet tog slut April 2024.

Varför
STOPPA FUNKOFOBIN?

I ett samhälle som ska värna om mänskliga rättigheter är det en självklarhet att dessa rättigheter inkluderar ALLA. Så ser det tyvärr inte alltid ut. Vi unga med funktionsnedsättning är en grupp som många gånger förbises, missförstås, bortprioriteras och inte värdesätts som andra grupper. Att det ser ut på det viset är inte acceptabelt och något som måste förändras. Vi önskar att projektet Stoppa Funkofobin inte skulle behöva finnas – att detta inte vore ett problem och att funkofobi inte skulle existera- men så ser verkligheten inte ut. Så länge funkofobi är ett faktiskt problem så är Stoppa funkofobin en faktisk lösning. 

Bakgrund

Stoppa Funkofobin är ett projekt startat av flera verksamheter inom ungdomsrörelsen som tillsammans gått samman för att lyfta en av vår tids viktigaste frågor. I spetsen av projektet står Unga med Synnedsättning, Unga rörelsehindrade, Unga hörselskadade och Dövblind barn och ungdom. Trots att nästan 1 femtedel av den svenska befolkning har någon form av funktionsnedsättning får inte våra frågor det utrymme som de faktiskt förtjänar. Frågor kopplat till funktion glöms bort och med det förbises en hel samhällsgrupp. Den största förklaringen till varför funkofobi fortfarande finns är okunskap, trots att kunskapen finns. Därför är en av våra största uppgifter inom projektet att lyfta kunskap om funktion, med nästa generation i fokus.

 

Personer med funktionsnedsättning har alltid funnits. Däremot har synen på funktionsnedsättningar, och personerna som har dem, förändrats över tid. Genom tiderna har personer med funktionsnedsättning allt från blivit behandlade som ett välgörenhetsprojekt, setts som heliga, till att skuldbeläggas för sin funktionsnedsättning. Historien visar på en rad missvisande beskrivningar av vad det innebär att vara en person med funktionsnedsättning och än idag återfinns flera av dessa. Därför är det dags att skapa en sann bild av vad det innebär att vara ung med funktionsnedsättning.

 

Stoppa Funkofobin är ett nytt projekt inom funktionshinderrörelsen som är här för att stärka och möjliggöra för den förändring vi behöver se för oss unga med funktionsnedsättning. Vi är inte en lätt bris- vi är en kraftfull storm!

Hur du kan påverka

Först och främst; DU behövs! För att en förändring ska ske behövs vi alla. Detta berör både privatpersoner, organisationer, myndigheter och makthavare. Tillsammans kan vi uppmärksamma problematiken och minska kunskapsglappet genom att använda den kunskap som redan finns. Vi alla kan påverka, bidra och ställa oss bakom unga med funktionsnedsättning för att faktiskt stoppa funkofobin.

Till dig som är ung; Ta gärna del av vårt material där du bl.a. kan lära dig att skriva medborgarförslag, starta en demonstration eller skriva en debattartikel. Håll dig gärna uppdaterad via våra sociala medier och framförallt våga lyfta din röst. Vi finns här för dig!

Till er som vill samarbeta med oss; Vi ser fram emot att göra storverk tillsammans med fler allierade!
För att utöka ert kunskapsintag ta gärna del av vår rapport om funkofobi eller använd gärna vårt material där ni bl.a. kan lära er att rekrytera kompetensbaserat, jobba inkluderande eller hålla tillgängliga möten. Vi ser fram emot att höra från er!

Tillsammans stoppar vi funkofobin!