Logotyp för Stoppa Funkofobin i form av en pratbubbla

Tillsammans
Stoppar vi Funkofobin

Många unga röster i samhället vittnar om en och samma sak, funkofobin finns mitt ibland oss. Att bli annorlunda behandlad, diskriminerad eller bemötas med fördomar är tyvärr inget ovanligt för den som är ung med funktionsnedsättning,  men så ska det inte behöva vara. Stoppa funkofobin är ett projekt med syfte att stärka oss unga som har en funktionsnedsättning och att sätta stopp för den funkofobi som finns i samhället idag. Tillsammans stoppar vi funkofobin!